Σεμινάρια Μυτιλήνης

Αναμνήσεις πολύτιμων στιγμών που ζήσαμε στα καλοκαιρινά σεμινάρια στην Κράτηγο της Μυτιλήνης.