Ται Τσι Μάνη

Τάι Τσι στη Μάνη. Στιγμές αυτοσχεδιασμού που αποδεικνύουν πως Τάι Τσι μπορεί να κάνει κανείς ή τουλάχιστον να δοκιμάσει να κάνει οπουδήποτε!!!