Δουλειές με τον Τιου

Μερικά στιγμιότυπα από σεμινάρια με τον Tew Bunnag στην Αθήνα, την Μυτιλήνη και την Κέρκυρα.